[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesWikiContact

Wie zijn wij?Wat willen wij?Publicaties
Webstek van de Liberale Stroomgroep, platform van vrijzinnig liberalen
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

 Klik hier om op de hoogte te worden gehouden

Naar bovenkant scherm

Terugblik op de start van de Liberale Zomer

dinsdag 1 juli 2008 - Johan Caenen (Lid OpenVLD, D66) stuurde ons een verslag van de start van de Liberale Zomer.

Een terugblik op de start van de Liberale Zomer door Johan Caenen (Lid OpenVLD, D66)

Ook terug te vinden op http://vrijzinnig-liberaal.blogspot.com/

Op 21 juni vond de aftrap plaats van de liberale zomer, een aantal politieke bijeenkomsten georganiseerd door de liberale stroomgroep. Deze denktank wil een platform bieden aan vrijzinnig-liberalen. In eerste instantie wordt vooral gedacht aan mensen uit D66 en de VVD. Allereerst gaven Hans Dijkstal (oud fractievoorzitter VVD), Hans Engels (Eerste Kamerlid D66) en Hans Goslinga (Journalist Trouw) hun visie op de uitdagingen van het liberalisme en de brochure van de liberale stroomgroep.

Dijkstal noemt zich een verontrust man. De huidige politiek waarin vooral populisme centraal staat baart hem zorgen. Veel burgers ervaren onzekerheid in hun leven, ze weten niet goed hoe om te gaan met de vraagstukken van de globalisering. De politiek is echter machteloos om de mensen zekerheid te bieden.

Hans Dijkstal noemt een aantal beginselen van het vrijzinnig-liberalisme:
- Uitgaan van een positief mensbeeld, vertrouw en respecteer mensen.
- Het individu is van ultieme waarde.
- Probeer consequent maximale vrijheid te realiseren.
- Streven naar vrije ontplooiing en de mens hiervoor mogelijkheden bieden.
- Vrijheid van meningsuiting --> verdraagzaamheid voor andersdenkenden
- Dogma's, verabsoluteringen en polarisatie afwijzen.
- Uitgaan van primaire eigen verantwoordelijkheid.
- Solidariteit en gemeenschapszin zijn onmisbaar.
- Maatschappelijke orde ontstaat door zelfregulering van individuen en groepen van individuen.

Dijkstal ziet dat met de huidige fragmentarisering van de samenleving het moeilijk is om te spreken over gemeenschappelijke waarden. Op dit ogenblik is de rechtstaat het enige dat we samen dragen.
Artikel 1 van de grondwet staat centraal. Wie zegt dat dit artikel in de weg staat speelt met vuur. (denk aan Wilders en Fortuyn).

Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De Trias Politica wordt niet altijd gerespecteerd. Te vaak bemoeit de Tweede Kamer zich met rechtzaken, zelfs als de zaak nog niet behandeld is. Het principe van Fair Trial komt zo op de helling te staan.
De overheid heeft het geweldsmonopolie. We stellen echter vast dat de politie veel te gemakkelijk mensen kan oppakken. Vaak is dit niet in verhouding tot de verdenking.
Hans Dijkstal sluit af met de opmerking dat moslims in Nederland niet gelijk behandeld worden. Hij is bang voor voor-oorlogse toestanden.

In dit tweede deel van mijn verslag over de Liberale Zomer de gedachten van Hans Engels, Eerste Kamerlid voor D66 en rechtsgeleerde.

Engels stelt vast dat er vanuit de samenleving een stuk reactie komt tegen maakbaarheidsgedachten en paternalisme.
De onvrede is manifest en consequent aanwezig in de samenleving. Hans Engels ziet de opkomst van de commerciŽle media hierin een rol spelen. De politiek wordt teveel door angst geregeerd.
De overheid is overbelast door de verzorgingsstaat. Er is een groot machtsbereik maar paradoxaal genoeg wordt die overheid steeds machtelozer. De verzorgingsstaat wordt onbestuurbaar en moet ingekrimpt worden. Hierdoor verliest de overheid wel een stuk legitimatie ten opzichte van de burger.

CDA en PvdA zijn de machtspartijen, ze willen politiek alles regelen en controleren. Ze zijn niet echt geÔnteresseerd in het debat.

Niet dogmatisch zijn is een heel belangrijke grondhouding.
Slappe, halfslachtige inspraak dient vermeden te worden. Burgers moeten echte invloed krijgen. We hebben nood aan een stuk beschaving --> Hoe gaan we om met minderheden? Omkijken naar anderen zonder te verzanden in een Sinterklaaspolitiek.

De beginselen van de Liberale Stroomgroep zijn te vaag. Wat is bijvoorbeeld hun houding tegenover de klassiek liberale meerderheidsgedachte?
Hans Engels deelt de bezorgdheid over de rechtstaat met Hans Dijkstal.

De staat moet niet binnenkomen in de privťsfeer van de burger.
De overheid moet naar de burger luisteren maar ook andersom! Het kan niet de bedoeling zijn om alles neer te halen. Onze rechtstaat is immers met zorg opgebouwd.
Ten slotte is Engels geen voorstander van de door de LS voorgestelde regioraden en dorpsraden omdat deze niet werkbaar zouden zijn. Er moet wel gezocht worden anderen vormen van participatie.

Categorie: Epistels | Gepost door: nklein

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Het verslag staat hier ook

Te simpel? Te kort? Te lang? Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Klik hier om uw bijdrage aan ons te sturen.
 
Vrijzinnige Partij
 
Download de brochure van de Liberale Zomer

 
Stellingen - Meest recente items
16 februari - Voorkeurstemmen actie Norbert Klein
12 juni - Felicitaties voor de PVV
9 maart - Versoepeling ontslagrecht als liberale uitweg en politieke verdieping
19 januari - Wouter Bos: meerverdienden schuldig aan crisis, en daarom hogere belastingen

Notities - Meest recente items
9 juni - Paul Frissen, de Liberaal
30 maart - Bezuinigingswijzer online
13 maart - "Liberalen" benadeeld bij eerste telling uitslagen Rotterdam?
11 mei - Open en onbevangen

Epistels - Meest recente items
24 september 2008 - Liberale Stroomgroep werkt aan een echte liberale Beginselverklaring
1 juli 2008 - Terugblik op de start van de Liberale Zomer
23 juni 2008 - Mark Rutte over de beginselverklaring
20 juni 2008 - Startbrochure van de Liberale Zomer

Archief


Powered by Coranto

Colofon, copyrights, enz.: klik hier