[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesWikiContact

Wie zijn wij?Wat willen wij?Publicaties
Webstek van de Liberale Stroomgroep, platform van vrijzinnig liberalen
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

 Klik hier om op de hoogte te worden gehouden

Naar bovenkant scherm

Liberale Stroomgroep werkt aan een echte liberale Beginselverklaring

woensdag 24 september 2008 - Concept-VVD beginselverklaring van Rutte is slechts een begin

Eind vorig jaar heeft Mark Rutte aangegeven, dat het zinvol is om de Beginselverklaring van de VVD te vernieuwen. De Liberale Stroomgroep, vrijzinnig liberalen uit VVD en D66, hebben dat initiatief van harte ondersteund. Een Beginselverklaring anno 2008 kan liberalen inspireren en motiveren. Het is uniek in de Nederlandse parlementaire geschiedenis dat een politiek leider niet alleen het initiatief neemt, maar ook het concept oplevert. Toch denkt de Stroomgroep dat er op basis van dit concept nog een forse slag gemaakt moet worden om een werkbare echt liberale beginselverklaring te krijgen, die nog jaren meekan.

In de aanloop naar de beginselverklaring is het initiatief “de Liberale Zomer” (www.liberalezomer.nl) gestart. Daarvoor is een brochure uitgebracht, met een voorzet voor de discussie over liberale beginselen en een doorkijk daarvan naar maatschappelijke onderwerpen. Deze brochure is met medewerking van de VVD ook verspreid onder de deelnemers aan de VVD-Partijraadsvergadering van 30 juni jongstleden.

De Liberale Stroomgroep heeft de conceptbeginselverklaring, die Mark Rutte op 28 augustus presenteerde, besproken. Unaniem vond men dat liberale beginselen nogal worden vermengd met actuele standpunten die je aan zou kunnen treffen in een verkiezingsprogramma. En verkiezingsprogramma’s zijn vaak niet langer houdbaar dan een jaar of vier, terwijl een beginselverklaring veel langer mee moet. Een ander probleem is dat er zowel een toelichting is, als de beginselverklaring zelf, waarbij die toelichting extra standpunten toevoegt.

De conclusie van de Liberale Stroomgroep is dan ook dat dit concept als een goed document voor de discussie over een echte Beginselverklaring beschouwd moet worden. Met een motie wil de Liberale Stroomgroep de ledenvergadering van de VVD laten uitspreken dat een Commissie Beginselverklaring aan het werk te gaat om de uiteindelijke, kernachtige, toekomstvaste, beginselverklaring op te stellen. Deze kan op de geplande vergadering van 15 en 16 mei 2009 worden vastgesteld.

Een concept-motie met deze strekking voor de Algemene Vergadering van de VVD is aan de VVD voorzitter Ivo Opstelten aangeboden. Ook zijn de VVD-leden binnen de Liberale Stroomgroep opgeroepen om deze motie via hun afdeling, kamercentrale of partijcommissie bij het Hoofdbestuur te laten indienen. Bijgevoegd is deze voorbereide motie.

Libby heeft vrienden

In het kader van de actie “Liberale Zomer” heeft de Liberale Stroomgroep Libby geïntroduceerd. Libby heeft ook een eigen Hyves-profiel, gekregen. Als een van de eerste vrienden hebben Mark Rutte en Alexander Pechtold zich aangemeld. Andere kamerleden, raadsleden en liberalen zijn vriend van Libby geworden. Doel is om met elkaar via de website Liberale Zomer de discussie over het liberalisme in Nederland inhoud te geven.

Categorie: Epistels | Gepost door: nklein

Adobe Reader nodig Bijlage:  Persbericht over de Concept Beginselverklaring plus motie (142 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Overzichtspagina over de VVD Beginselverklaring in onze LibiWiki

Te simpel? Te kort? Te lang? Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Klik hier om uw bijdrage aan ons te sturen.
 
Vrijzinnige Partij
 
Download de brochure van de Liberale Zomer

 
Stellingen - Meest recente items
16 februari - Voorkeurstemmen actie Norbert Klein
12 juni - Felicitaties voor de PVV
9 maart - Versoepeling ontslagrecht als liberale uitweg en politieke verdieping
19 januari - Wouter Bos: meerverdienden schuldig aan crisis, en daarom hogere belastingen

Notities - Meest recente items
9 juni - Paul Frissen, de Liberaal
30 maart - Bezuinigingswijzer online
13 maart - "Liberalen" benadeeld bij eerste telling uitslagen Rotterdam?
11 mei - Open en onbevangen

Epistels - Meest recente items
24 september 2008 - Liberale Stroomgroep werkt aan een echte liberale Beginselverklaring
1 juli 2008 - Terugblik op de start van de Liberale Zomer
23 juni 2008 - Mark Rutte over de beginselverklaring
20 juni 2008 - Startbrochure van de Liberale Zomer

Archief


Powered by Coranto

Colofon, copyrights, enz.: klik hier