[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesWikiContact

Wie zijn wij?Wat willen wij?Publicaties
Webstek van de Liberale Stroomgroep, platform van vrijzinnig liberalen
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

 Klik hier om op de hoogte te worden gehouden

Naar bovenkant scherm

Versoepeling ontslagrecht als liberale uitweg en politieke verdieping

dinsdag 9 maart 2010 - Wilders gaat de boer op met de hoofddoekjes. "Het zou verboden moeten worden" als autodrop. Daar zitten twee grote problemen aan. De eerste is dat hij hoofddoeken wil verbieden in overheidsgebouwen, terwijl juist de kern van burgerrechten, het bestaanswezen van die rechten, zit in bescherming van burgers tegen een overijverige overheid. Tweede denkfout is een zijsprong naar de vanuit de overheid maakbare samenleving.

De Liberale Stroomgroep heeft als principe dat alle mensen recht hebben op een gelijke behandeling door de overheid zonder onderscheid naar achtergrond, afkomst, geslacht, leeftijd, geloof en overtuiging. Een kernthema is de open markteconomie, met eerlijke concurrentie en transparantie in het ondernemen.

Er is behoefte aan duidelijkheid. Er zijn grote problemen met integratie in Nederland, er komen rare verhalen uit Rotterdam over normen en waarden uit verre oorden die botsen met het protocol in Nederlandse stembureaus, "nieuwe" Nederlanders blijven hangen in de onderste sociale lagen.

Dat laatste wijst op een probleem met emancipatie. Als je blijft zeggen "we zijn een multicultureel land, en wen er maar aan", of "iedereen is welkom, want we zullen met de vergrijzing vele handen nodig hebben", is dat geen recept dat binnen een redelijke termijn alle sociale lagen een zekere menging hebben bereikt, of dat "oude" Nederlanders zich meer thuis voelen in hun wijk, in hun stad, in hun land. Polarisatie is een bedreiging voor de welvaart.

Problematisch is dat steeds wordt gezegd dat de "goeden" onder de "kwaden" leiden. Er zijn steeds meer goed opgeleide allochtonen, die aan de ene kant worden aangesproken op de problematiek, en vooral wangedrag van een minderheid. Aan de andere kant kunnen die goed opgeleide allochtonen moeilijk aan werk of zelfs maar een stageplaats komen.

Over de hoofddoekjes op zich moeten we ook niet te dramatisch doen. Ze zijn een cultureel verschijnsel dat pas een paar decennia zich meer aan het verbreiden is, onder druk van onverdraagzame mannen in verre oorden. Het gaat ook wel weer over. In Nederland gaat het om de symboolfunctie.

Wreekt zich hier niet de al te strakke uitleg van burgerrechten, ooit bedoeld als bescherming tegen de overheid? Die burgerrechten zijn immers niet absoluut. Een van de landelijk opererende adviesbureaus voor ouders met kinderen in het basisonderwijs heeft mij ooit verteld dat bijvoorbeeld lijfstraffen op de basisschool mogelijk zouden zijn onder "onderwijsvrijheid". Zwitserland laat zien dat je weliswaar religieuze vrijheid hebt, maar dat dat niet wil zeggen dat je ook een bouwvergunning kunt krijgen voor elk bouwsel met een beroep op religieuze vrijheid. Wie homo is heeft niet automatisch recht op een hostie tijdens het heiligste deel van de mis van katholieken.

Nu de hoofddoek steeds meer en steeds weer inzet is van strijd, en daarmee stigmatiserend is als symbool van achterstand en achterstandswijken, kunnen VVD en D66 niet achterblijven het onderwerp bij de kop te pakken. Hoe hier een positieve draai aan te geven, depolariserend, en met positieve welvaartseffecten voor iedereen, het groepsdenken over "nieuwe Nederlanders" latend voor wat het is?

Op de eerste plaats begint alles met goed onderwijs. Nederland hoort, om onze "way of life" te behouden in de strijd met India en China, te streven naar de koppositie als het gaat om goed opgeleiden. Zowel de koppositie met topkader, hoger opgeleiden, middelbaar onderwijs en lager onderwijs. Van de beste IT-ers en natuurkundigen tot de beste monteurs en bankwerkers van Europa. Die hun talen goed spreken, waaronder goed Nederlands. Al is dat laatste geen inzet van overheidsbemoeienis als iemand erin slaagt zonder Nederlands een goede maatschappelijke positie te bereiken.

Ten tweede versoepeling van het ontslagrecht. Als je een werknemer aanneemt, dan kom je er bijna niet meer vanaf. Je moet je in allerlei bochten wringen. Nu er zoveel nadruk is op de problematiek van "nieuwe" Nederlanders, is dat een realiteit om rekening mee te houden. Terwijl werkgevers zullen merken dat er geen verschil is in kwaliteit tussen de ene "oude" en de andere "nieuwe" Nederlander als ze er eenmaal mee werken. Versoepeling van het ontslagrecht helpt de hele arbeidsmarkt, en is een middel tegen koudwatervrees.

Ten derde erkenning van het recht van werkgevers om de cultuur op de werkvloer te bepalen. Als werkgever kun je er moeite mee hebben als werknemers al te dringend de PVV gaan aanprijzen, al te nadrukkelijk zich afficheren als homo, of als ze een hoofddoek omknopen. Allemaal grondrechten, maar op de werkvloer moeten nu werkgevers allerlei protocollen opstellen als ze ooit in de toekomst willen voorkomen dat ze schaakmat worden gezet door een PVV-er, homo of hoofddoekdrager. Ik werkte ooit in een organisatie die soms zakenreizen moest voorbereiden op zondag, en een eenmaal aangenomen werknemer verklaarde vervolgens van de zwartekousenkerk te zijn, en op zondag de rust te heiligen. Heel lastig. Geef werkgevers gewoon het recht om er wat van te zeggen, en desnoods afscheid te nemen van de werknemer. Waarbij het duidelijk mag zijn dat een werkgever beter af is met een gemotiveerde gehoofddoekte moslima, dan met een kauwgumkauwend nonchalant typje in naveltruitje. En dat ziet een werkgever ook wel. Op dit moment bestaat de "val", als met mijn zwartekousencollega, dat meisjes zich eerst voordoen als westers, en na een vast contract te hebben gekregen de hoofddoek uit de tas komt. Dat allochtone jongens zich eerst flexibel opstellen, maar vervolgens toch problemen hebben met een collega die homo is, of vrouwelijke klanten en leveranciers geen hand meer willen geven. Duidelijkheid hierover op de werkvloer werkt stimulerend. Om alle onzekerheden over de toekomstige relatie bij werkgevers weg te nemen.

Helder:
* het gaat om een algemene versoepeling van het ontslagrecht, dus geen doelgroepenbeleid

* in overheidsgebouwen blijven gehoofddoekte vrouwen, getatoeŽerde Maori's, getulbande Sikh, gekapte Zeeuwse meisjes, gesluierde nonnen, keppeltjes, kruisjes en Nederlandse vlaggetjes gewoon welkom.

***Update 12/3: ik ga ervan uit dat dit voorstel in overeenstemming is met het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat vaak wordt aangehaald als het gaat om "hoofddoekjes". Het voorstel beoogt de toenemende segregatie op de arbeidsmarkt te doorbreken, en haalt bovendien de "plichten die [de individuele mens] heeft tegenover anderen en tegenover de gemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijkheid rust te streven naar bevordering en inachtneming van de in dit Verdrag erkende rechten" weg bij de overheid. In dit geval komen ze vooral bij de werkgever. En niet alleen dat. Het maakt de wederzijdse verantwoordelijkheid helder: in de genoemde voorbeelden het al te nadrukkelijk uitdragen van culturele vrijheden tegenover andere individuen die daarvan niet gediend zijn op grond van hun culturele identiteit. Het "door de strot duwen" heeft, klaarblijkelijk tot brekens toe, schade toegebracht aan onze welvaart als samenleving. Daarbij opgeteld biedt het voorstel de transparantie die nu ontbreekt, en waardoor de effectieve probleemanalyse van problematische stageplekken en mindere carriŤreperspectieven mogelijk wordt.

Zie de discussie op LinkedIn.

Categorie: Stellingen | Gepost door: jsmits

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Vrijzinnige principes

Te simpel? Te kort? Te lang? Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Klik hier om uw bijdrage aan ons te sturen.
 
Vrijzinnige Partij
 
Download de brochure van de Liberale Zomer

 
Stellingen - Meest recente items
16 februari - Voorkeurstemmen actie Norbert Klein
12 juni - Felicitaties voor de PVV
9 maart - Versoepeling ontslagrecht als liberale uitweg en politieke verdieping
19 januari - Wouter Bos: meerverdienden schuldig aan crisis, en daarom hogere belastingen

Notities - Meest recente items
9 juni - Paul Frissen, de Liberaal
30 maart - Bezuinigingswijzer online
13 maart - "Liberalen" benadeeld bij eerste telling uitslagen Rotterdam?
11 mei - Open en onbevangen

Epistels - Meest recente items
24 september 2008 - Liberale Stroomgroep werkt aan een echte liberale Beginselverklaring
1 juli 2008 - Terugblik op de start van de Liberale Zomer
23 juni 2008 - Mark Rutte over de beginselverklaring
20 juni 2008 - Startbrochure van de Liberale Zomer

Archief


Powered by Coranto

Colofon, copyrights, enz.: klik hier