[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesWikiContact

Wie zijn wij?Wat willen wij?Publicaties
Webstek van de Liberale Stroomgroep, platform van vrijzinnig liberalen
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

 Klik hier om op de hoogte te worden gehouden

Naar bovenkant scherm

Een terugkoppeling

donderdag 12 februari 2009 - Maandag 19 januari hebben we een bijeenkomst gehad. Een aantal onderwerpen is besproken.

* in 2008 is binnen de VVD veel energie gestoken in de liberale uitgangspunten. Na het congres in november is deze discussie als een nachtkaars uitgegaan. Mark Rutte zou nog een bijgestelde versie van de VVD Liberale Beginselverklaring maken aan de hand van de wijzigingen en vele door hem gedane tekstwijzigingen. Het resultaat laat nu 3 maanden later nog op zich wachten. Conclusie: van het rammelende stuk is na het optrekken van de congresrook zelfs door Rutte niets meer te maken.

* helder is met elkaar bediscussieerd wat de doelstelling 2009 voor de Liberale Stroomgroep zal zijn: inhoud geven aan een bundeling van liberalen in de Nederlandse politiek, zodat liberale politiek er echt toe zal doen. Nu heeft Pechtold (D66) een goede, vaak vrijzinnig liberale inbreng, maar getalsmatig doet D66 met de 3 kamerzetels er niet toe. De VVD is dan wel veel sterker, maar Rutte weet nog geen richting aan een liberale VVD te geven in zijn strategische gemanoeuvreer om Wilders de wind uit zijn zeilen te halen.

* Concrete actie is nu het voorbereiden van een lente-manifestatie in relatie tot de komende Europese verkiezingen met als thema dat de Europese liberale samenwerking een voorbeeld voor Nederland kan zijn voor effectieve liberale politiek met behoud van liberale kleurschakeringen.

* Belangrijk punt is daarbij het opzetten van fondswerving. Afgesproken wordt om daar snel (18 februari) verder acties op te ondernemen.

Categorie: Notities | Gepost door: nklein

Te simpel? Te kort? Te lang? Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Klik hier om uw bijdrage aan ons te sturen.
 
Vrijzinnige Partij
 
Download de brochure van de Liberale Zomer

 
Stellingen - Meest recente items
16 februari - Voorkeurstemmen actie Norbert Klein
12 juni - Felicitaties voor de PVV
9 maart - Versoepeling ontslagrecht als liberale uitweg en politieke verdieping
19 januari - Wouter Bos: meerverdienden schuldig aan crisis, en daarom hogere belastingen

Notities - Meest recente items
9 juni - Paul Frissen, de Liberaal
30 maart - Bezuinigingswijzer online
13 maart - "Liberalen" benadeeld bij eerste telling uitslagen Rotterdam?
11 mei - Open en onbevangen

Epistels - Meest recente items
24 september 2008 - Liberale Stroomgroep werkt aan een echte liberale Beginselverklaring
1 juli 2008 - Terugblik op de start van de Liberale Zomer
23 juni 2008 - Mark Rutte over de beginselverklaring
20 juni 2008 - Startbrochure van de Liberale Zomer

Archief


Powered by Coranto

Colofon, copyrights, enz.: klik hier